انتخاب رشته

"ظرفیت انتخاب رشته بنیاد سنجش محدود میباشد"

موسسۀ بنیاد سنجش بعد از کنکور سراسری با استفاده از نرم افزارهای ویژۀ انتخاب رشته و مشاوران مطرح کشوری فرایند انتخاب رشته را انجام می دهد. این فرایند در بازۀ زمانی اعلام شده به صورت حضوری و آنلاین از طریق سایت رسمی بنیاد سنجش صورت می پذیرد.

بخش کوچکی از کارنامه های انتخاب رشته بنیاد سنجش

انتخاب رشته های بنیادسنجش در سال های گذشته

انتخاب رشته در بنیادسنجش

حساسیت بالا امر انتخاب رشته و دقت لازم در این امر موجب می شود موسسه بنیادسنجش هر ساله تعداد محدودی دانش آموز را جهت انتخاب رشته ثبت نام نماید. ظرفیت پذیرش انتخاب رشته بنیادسنجش بسیار سریع حتی قبل از کنکور تکمیل می شود پس اگر قصد ثبت نام در سامانه جامع انتخاب رشته بنیادسنجش را دارید سریع تر اقدام نمایید.

خدمات و ویژگی های انتخاب رشته بنیادسنجش ایران:
  1)برگزاری آزمون های استعدادسنجی قبل از اعلام نتایج اولیۀ آزمون سراسری
  2)ارائۀ اطلاعات جامع از رشته ها و دانشگاه های کشور به دانش آموزان طی ورک شاپ های انتخاب رشته
  3)دارای بیشترین رزومه قبولی رتبه های نامناسب و حتی داوطلبان غیر مجاز در بهترین رشته ها و دانشگاه ها
  4)جلسه ی خصوصی VIP انتخاب رشته و چیدمان تخصصی
  5)استفاده از به روز ترین و دقیق ترین سخت افزار ها و نرم فزار های انتخاب رشته
  6)بررسی و کنترل کیفی تیم تخصصی انتخاب رشته بنیادسنجش بروی چیدمان انتخاب رشته هر داوطلب
  7)تشکیل پرونده و پیگیری ۶ ماهه تمام اصلاحیه ها و تکمیل ظرفیت ها

در این قسمت میتوانید بخشی از استعلام کارنامه های درخشان بنیاد سنجش در انتخاب رشته سالهای قبل را مشاهده نمایید

استعلام کارنامه رتبه 6654

قبولی از پزشکی علوم پزشکی کرمان

استعلام کارنامه رتبه 6085

قبولی از پزشکی علوم پزشکی زاهدان

استعلام کارنامه رتبه 177332

قبولی از آموزش زبان انگلیسی دانشگاه بجنورد

استعلام کارنامه رتبه 153755

قبولی از مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشگاه اردبیل

استعلام کارنامه رتبه 11945

قبولی از حسابداری دانشگاه تهران

استعلام کارنامه رتبه 74493

قبولی از پرستاری علوم پزشکی مراغه

استعلام کارنامه رتبه 173251

قبولی از زیست شناسی گیاهی دانشگاه شهید مدنی

استعلام کارنامه رتبه 8499

قبولی از پزشکی دانشگاه مشهد

استعلام کارنامه رتبه 6060

قبولی از مهندسی شیمی دانشگاه تهران

استعلام کارنامه رتبه 23201

قبولی از حقوق دانشگاه شیراز

استعلام کارنامه رتبه 10879

قبولی از هوشبری علوم پزشکی کردستان

استعلام کارنامه رتبه 29111

قبولی از فرهنگیان علامه امینی تبریز

استعلام کارنامه رتبه 148248

قبولی از مهندسی ژنتیک گیاهی دانشگاه اورمیه

استعلام کارنامه رتبه 5199

قبولی از پرستاری دانشگاه شهید بهشتی

استعلام کارنامه رتبه 9414

قبولی از علوم تغذیه علوم پزشکی همدان

استعلام کارنامه رتبه 28641

قبولی از مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان

استعلام کارنامه رتبه 41342

قبولی از فرهنگیان رشت

استعلام کارنامه رتبه 21234

قبولی از فرهنگیان شهید چمران تهران

استعلام کارنامه رتبه 37005

قبولی از علوم و مهندسی شیلات دانشگاه تهران

استعلام کارنامه رتبه 4359

قبولی از داروسازی آیت الله آملی

استعلام کارنامه رتبه 125119

قبولی از مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه زنجان

استعلام کارنامه رتبه 18929

قبولی از مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

استعلام کارنامه رتبه 179351

قبولی از علوم ورزشی دانشگاه بجنورد

استعلام کارنامه رتبه 32634

قبولی از مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

استعلام کارنامه رتبه 4178

قبولی از پزشکی علوم پزشکی قم

استعلام کارنامه رتبه 70085

قبولی از مهندسی کامپیوتر دانشکده تربت جام

استعلام کارنامه رتبه 107458

قبولی از کاردانی مامایی علوم پزشکی بندرعباس

استعلام کارنامه رتبه 154467

قبولی از دامپزشکی دانشگاه سمنان

استعلام کارنامه رتبه 5033

قبولی از پزشکی علوم پزشکی یزد

استعلام کارنامه رتبه 201349

قبولی از مهندسی صنایع داشگاه بجنورد

استعلام کارنامه رتبه 42004

قبولی از مهندسی برق دانشگاه شیراز

استعلام کارنامه رتبه 22475

قبولی از فرهنگیان تبریز

استعلام کارنامه رتبه 19294

قبولی از مهندسی حرفه ای کامپیوتر دانشگاه تبریز

استعلام کارنامه رتبه 26039

قبولی ازمهندسی عمران دانشگاه تبریز

استعلام کارنامه رتبه 4088

قبولی از علوم تغذیه علوم پزشکی شهید بهشتی

استعلام کارنامه رتبه 1040

قبولی از دندان پزشکی دانشگاه آزاد تبریز

استعلام کارنامه رتبه 3584

قبولی از پزشکی علوم پزشکی بوشهر

استعلام کارنامه رتبه 17971

قبولی از تکنولوژی اتاق عمل علوم پزشکی اصفهان

استعلام کارنامه رتبه 214252

قبولی از شیمی محض مراغه

استعلام کارنامه رتبه 4289

قبولی از پزشکی علوم پزشکی زنجان

استعلام کارنامه رتبه 4101

قبولی از پزشکی علوم پزشکی جهرم

استعلام کارنامه رتبه 17403

قبولی از فرهنگیان باهنر اصفهان

استعلام کارنامه رتبه 79105

قبولی از اقتصاد با هنر کرمان

استعلام کارنامه رتبه 5499

قبولی از پزشکی دانشگاه آزاد قشم

استعلام کارنامه رتبه 36746

قبولی از مهندسی کامپیوتر دانشگاه لرستان

استعلام کارنامه رتبه 18161

قبولی از مهندسی عمران دانشگاه تبریز

استعلام کارنامه رتبه 27701

قبولی از پروتز دندانی علوم پزشکی تهران

استعلام کارنامه رتبه 26238

قبولی از مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

استعلام کارنامه رتبه 55412

قبولی از مهندسی معماری دانشگاه فنی بجنورد

استعلام کارنامه رتبه 60652

قبولی از مدیریت مالی دانشگاه تهران

استعلام کارنامه رتبه 11001

قبولی از پرتوشناسی دانشگاه کاشان

استعلام کارنامه رتبه 30682

قبولی از مهندسی کامپیوتر دانشگاه فنی بجنورد

استعلام کارنامه رتبه 9599

قبولی از پرستاری علوم پزشکی تبریز

استعلام کارنامه رتبه 90278

قبولی از مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی سهند

استعلام کارنامه رتبه 22761

قبولی از شیمی کاربردی دانشگاه شهید مدنی

استعلام کارنامه رتبه19545

قبولی از علوم ورزشی دانشگاه تهران

استعلام کارنامه رتبه 57238

قبولی از حسابداری دانشگاه تهران

استعلام کارنامه رتبه 7104

قبولی از علوم آزمایشگی علوم پزشکی اردبیل

فرایند انتخاب رشته طبق مراحل زیر انجام می شود

  1)ثبت اطلاعات اولیه داوطلبان در سامانه جامع انتخاب رشته اختصاصی فرهنگیان و پذیرش دانشجو بنیادسنجش
  2)پرداخت هزینه اولیه و فعال شدن خدمات سامانه جامع انتخاب رشته اختصاصی فرهنگیان و پذیرش دانشجو بنیادسنجش
  3)تکمیل فرم اطلاعات تکمیلی و فرم علاقه مندی و اولویت بندی توسط داوطلب
  4)مشاهده ورک شاپ های ویژه انتخاب رشته اختصاصی فرهنگیان کنکور سراسری 1403
  5)اختصاص پشتیبان ویژه انتخاب رشته برای دانش آموز جهت انجام مشاوره اولیه و بررسی وضعیت فرم اطلاعات تکمیلی و فرم علاقه مندی
  6)تخصیص مشاور و اعلام زمان بندی جهت انجام فرآیند انتخاب رشته
  7)اختصاص مشاور مجرب بر حسب رشته، فرم علاقه مندی، فرم اطلاعات تکمیلی و مشاوره اولیه داوطلب
  8)چیدمان اولیه انتخاب رشته بر اساس فرم علاقه مندی و فرم اطلاعات تکمیلی توسط مشاور مربوطه با استفاده از سامانه تخصصی انتخاب رشته بنیادسنجش
  9)بررسی چیدمان انتخاب رشته توسط ناظر و اعمال تغییرات درصورت نیاز
  10)بررسی چیدمان کد رشته ها توسط گروه تخصصی ناظران انتخاب رشته بنیادسنجش
  11)اعمال نظر ناظر کل انتخاب رشته به چیدمان مذکور
  12)تایید نهایی چینش کدرشته ها توسط شخص دکتر گلباز
  13)بررسی مجدد چیدمان کدرشته ها بصورت آنلاین و هماهنگ با دانش آموز، مشاور و ناظر محترم
  14)پیگیری و اعمال اطلاعیه ها و اصلاحیه های دفترچه انتخاب رشته و اعمال آن ها درصورت نیاز به چیدمان داوطلب
  15)بررسی و تایید نهایی چیدمان کدرشته ها توسط هیئت انتخاب رشته ایران
  16)بارگذاری چیدمان نهایی در پنل شخصی هر داوطلب و ارسال پیامک قرارگیری فایل چیدمان نهایی در پنل
  17)درخواست ویرایش چیدمان درصورت نیاز تا 24 ساعت پس از بارگذاری در پنل
  18)وارد کردن چیدمان نهایی در سایت سازمان سنجش توسط داوطلب
  19)تماس ارزیابی و نظرسنجی روند انتخاب رشته توسط هیئت ناظران انتخاب رشته ایران
  20)پیگیری پرونده داوطلب توسط تیم منتخب سنجش در تمام مراحل تکمیل ظرفیت

روند انتخاب رشته آنلاین